When our world seeks to create iconic structures to inspire us, lift our spirits and remind us of our better selves we turn to metal

Western Capital Partners is proud to provide capital and expert advice to those who seek out and extract these metals across the globe

U vreme kada svet nastoji da stvori čuvene gradjevine koje bi nas inspirisale, podigle naš duh i podsetile nas na ono najbolje u nama, okrećemo se metalu

Western Capital Partners je ponosan što može da obezbedi kapital i stručan savet onima koji traže i donose taj metal širom sveta

C & SEE Desk

Welcome to the

Central and South Eastern Europe Desk

Western Capital Partners is a Western Australian company focused on support for the resources industry. The great contribution of mining to building wealth in Australia is well-known. Perth is now a centre of excellence for knowledge-based exploration and mining. As well as the expertise for unlocking the wealth, emphasis has been on development of the skills associated with mitigating any environmental or health and safety consequences on the communities who are the ultimate owners of the minerals.

Western Capital provides more than financial support to its partners in the resources industry. The international networks and levels of technical expertise marshalled by Western Capital allow emerging junior resource companies to access advice and knowledge normally only available to the international mining conglomerates.

The C & SEE Desk at Western Capital is built around a specialist team dedicated to the task of bringing sufficient capital, exploration targeting and mining expertise to Central & South Eastern Europe to build a knowledge-based mining sector contributing to the development of strong and internationally competitive economies in the states of Central & South Eastern Europe.

For many years, the Australian economy has benefited from the talents of many miners, managers and scientists whose family heritage has strong links to Central & South Eastern Europe. We are proud to play our role in facilitating the return of this knowledge to the mining industry of Central & South Eastern Europe.

The C & SEE Desk at Western Capital supports transparency in the extractive industry and will support ventures which make a contribution to the strengthening of mining communities throughout Central and South Eastern Europe.

Dobrodošli u

Centralnu i Jugoistočno Evropsku kancelariju

Western Capital Partners je zapadno-australijska kompanija fokusirana na podršku industrije resursa. Veliki doprinos rudarstva u stvaranju bogatstva u Australiji je dobro poznat. Pert je sada centar izvrsnosti za istraživanja i rudarstvo zasnovano na znanju. Kao i na ekspertizi za otkrivanje bogatstva, naglasak je na razvoju veština za ublažavanje posledica – ekoloških, ili vezanih za zdravlje I bezbednost zajednica koje su izvorni vlasnici minerala.

Western Capital pruža više od finansijske podrške svojim partnerima u industriji resursa. Međunarodne mreže i nivoi tehničke ekspertize, jasno uredjene od strane kompanije Western Capital, dozvoljavaju novonastalim preduzećima koja se bave resursima da dobiju savete i znanje obično dostupno samo međunarodnim rudarskim konglomeratima.

Centralna i Jugoistočno Evropska kancelarija kompanije Western Capital je zasnovana na timu profesionalaca posvećenim zadatku dovođenja dovoljnog kapitala, ciljanom istraživanju i rudarskoj ekspertizi Centralne i Jugoistočne Evrope da izgradi rudarski sektor zasnovan na znanju i time doprinese razvoju jake i međunarodno konkurentne ekonomije u državama Centralne i Jugoistočne Evrope.

Dugi niz godina, australijska ekonomija je imala dobit od talenata mnogih rudara, menadžera i naučnika čiji porodični koreni imaju jake veze sa Centralnom i Jugoistočnom Evropom. Mi smo ponosni sto igramo svoju ulogu u olakšavanju povratka ovog znanja u rudarsku industriju Centralne i Jugoistočne Evrope.

Centralna i Jugoistočno Evropska kancelarija kompanije Western Capital podržava transparentnost ekstraktivne industrije i podržavaće poduhvate koji doprinose jačanju rudarskih zajednica širom Centralne i Jugoistočne Evrope.

Building a knowledge-based mining sector in Central and South Eastern Europe

Stvaranje rudarskog sektora u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi zasnovanog na znanju

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TOP